604 27 24 25

(22) 400 50 50 

centrum@monokl.pl

Warszawa Ochota

USŁUGI MEDYCZNE

 

   Badania laboratoryjne 

 

Pełen szeroki zakres badań krwi i moczu.

USG gałki ocznej

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Posiew bakteriologiczny z oka

Angiografia fluoresceinowa

Angiografia indocyjaninowa 

OCT - Optyczna koherentna tomografia

Badanie śródbłonka rogówki

Topografia (mapa) rogówki oka

Pachymetria

Pole widzenia - perymetria

Zdjęcie dna oka

Jonoforeza

 

   Badania diagnostyczne

 

   Operacja zaćmy

Operacja zaćmy

 

   Zabiegi laserowe

Witreoliza

Fotokoagulacja laserowa siatkówki

Kapsulotomia

 

   Zabiegi laserowe przeciwjaskrowe

Irydotomia laserowa

Irydoplastyka

Trabekulopunktura

Trabekuloplastyka

 

   Inne zabiegi na gałce ocznej

Gradówka

Skrzydlik

Tłuszczyk

Założenie zatyczki

do punktu łuzowego

Przewiń do góry

Okulistyka

Nefrologia dziecięca

Pediatria

Medycyna Pracy

Fizjoterapia

Oferta

Galeria

ul. Barska 3

02-315 Warszawa

 

tel. (22) 400 50 50 

       604 272 425

 

centrum@monokl.pl

Badania diagnostyczne

Operacje zaćmy