604 27 24 25

(22) 400 50 50 

centrum@monokl.pl

Warszawa Ochota

Umów się na wizytę

   Jest lekarzem, specjalistą okulistyki. Ukończyła Wydział Lekarski w Akademii Medycznej w Gdańsku.

W latach 1989 -2014 pracowała w  Klinice Okulistyki Katedry i Kliniki I Wydziału Lekarskiego w Warszawie. W czasie pracy klinicznej specjalizowała się w chirurgii zaćmy i operacjach przedniego odcinka oka. Wykonywała zabiegi laserowe po operacjach zaćmy i w chorobach siatkówki. Obecnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem zachowawczym chorób oczu.

 

   Dr n. med. Elżbieta Sęderowicz

 

Okulista

Dr n. med. Elżbieta Sędrowicz Okulista

Umów się na wizytę

   Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista z zakresu zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych, w szczególności: badania ultrasonograficzne w schorzeniach oczu i oczodołów oraz laseroterapia.  Autor publikacji książkowych poświęconych  okulistyce oraz wielu artykułów naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Prowadzi regularnie kursy szkoleniowe dla lekarzy okulistów w zakresie badań ultrasonograficznych oczodołu, gałki ocznej z obrazowaniem odcinka przedniego ( UBM ) i wnętrza gałki ocznej, wykonywania pomiarów oczu.

 

   Dr n. med. Paweł Lewandowski

 

Okulista

Dr n. med. Paweł Lewandowski Okulista

  Specjalista chorób oczu, absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO).

   Prowadzi kursy laserowe w Klinice Okulistyki WUM w Warszawie. Autor i współautor publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych

   Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń siatkówki – AMD, chorób naczyniowych siatkówki, zmian degeneracyjnych obwodu siatkówki; przeprowadza zabiegi laserowe. Ponadto zajmuje się diagnostyką schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej, takich jak np. zaćma, jaskra.

 

   Dr n. med. Iwona Świtka-Więcławska

 

Okulista

Dr n. med. Iwona Świtka - Więcławska Okulista

Umów się na wizytę

Prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty PZWFz NR 5116

 

   Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od 2000r. pracownik Kliniki Neurochirurgii SP CSK w Warszawie. Specjalizuje się w usprawnianiu pacjentów po operacjach neurochirurgicznych, zwłaszcza z porażeniami mięśni twarzy, a także napięciami w obrębie głowy, w tym zaburzeniami w stawach skroniowo-żuchwowych.

 

Odbyła wiele szkoleń podyplomowych, m.in.:

 • kursy koncepcji PNF, w tym kliniczny, wg M. Knott Concept;

 • kursy dotyczące diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg dr J. Ciechomskiego;

 • kursy terapii cranio - sakralnej wg Upledger Institut Deutschland;

 • kursy terapii cranio - sakralnej - manipulacje wisceralne wg Upledger Institut Deutschland;

 • kurs kinesiotaping wg Kinesio Taping Association;

 • i inne

Uczestnik wielu konferencji, kongresów i warsztatów terapeutycznych.

 

Fizjoterapeuta

 

   mgr Beata Smolarek - specjalista rehabilitacji ruchowej IIº

mgr Beata Smolarek Rehabilitacja

 

   mgr Beata Smolarek - specjalista
   rehabilitacji ruchowej IIº

Umów się na wizytę

   Pracuje jako lekarz medycyny pracy od 1986 w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, jest członkiem Towarzystwa Medycyny Pracy. Zaprasza do współpracy firmy, zapewnia kompleksową opiekę nad pracownikami.

 

   lek. med. Małgorzata Kohutnicka 

 

Medycyna Pracy

lek. med. Małgorzata Kohutnicka Medycyna Pracy

   Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Od 1998 r. pracuje w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym pracuje obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Oddziału Klinicznego. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, nefrologii dziecięcej i nefrologii. Od 2018 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

   Ma duże doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci oraz chorób nerek i układu moczowego. Jako pediatra leczy infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, często występujące infekcje przewodu pokarmowego i wiele innych chorób, które dotykają małych pacjentów. Jako nefrolog zajmuje się terapią kłębuszkowych zapaleń nerek, leczeniem zakażeń układu moczowego i diagnozowaniem wad układu moczowego. Podczas pracy w klinice leczy też dzieci z zespołem nerczycowym i wieloma innymi chorobami. Diagnozuje i leczy także choroby rzadkie jak choroba Denta czy zespół Gordona. Wiedzę stale poszerza uczestnicząc w licznych konferencjach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych. Jest autorką publikacji polskich i anglojęzycznych oraz rozdziałów książki dla studentów medycyny.

Umów się na wizytę


Nefrolog dziecięcy, Pediatra

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska - Wasiak 

Dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska - Wasiak Nefrolog dziecięcy Pediatra

  Ukończył Warszawską Akademię Medyczną. Od 1998r. pracuje w Katedrze i Klinice Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy ul. Lindley’a 4 w Warszawie.

   Doktor Krzysztof Wasiak jest specjalistą II stopnia z okulistyki. Zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem chorób oczu, a szczególne jego zainteresowania stanowi jaskra, leczenie laserowe chorób siatkówki (retinopatia cukrzycowa, zmiany degeneracyjne, itp.) oraz chirurgia zaćmy.

   Od wielu lat pracuje w Poradni dla Osób Słabowidzących, gdzie zgłaszają się pacjenci chorzy na zwyrodnienie plamki żółtej, neuropatie nerwu wzrokowego, dystrofie siatkówki i naczyniówki. W poradni tej ma możliwość doboru specjalnych okularów (lornetowych, lupowych), monookularów czy lup powiększających, które umożliwiają pacjentom łatwiejsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

   Wieloletnie doświadczenie w pracy przekłada się również na codzienną praktykę w doborze szkieł okularowych dla osób z wadami wzroku takimi jak krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm. Umiejętne poznanie potrzeb i rodzaju pracy każdego pacjenta pozwala na zastosowanie właściwych szkieł korekcyjnych.

   Doktor Krzysztof Wasiak bierze czynny udział w wielu szkoleniach, kursach, sympozjach i zjazdach zarówno krajowych jak i zagranicznych, na których stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe doświadczenia. Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw okulistycznych.

Umów się na wizytę

 

   lek. med. Krzysztof Wasiak 

 

Okulista

lek. med. Krzysztof Wasiak Okulista

 

Dr n. med. Elżbieta Sędrowicz

 

Okulista

Dr n. med. Elżbieta Sędrowicz Okulista

 

Dr n. med. Paweł Lewandowski

 

Okulista

Dr n. med. Paweł Lewandowski Oulista

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska - Wasiak

 

Nefrolog dziecięcy, Pediatra

Dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska - Wasiak Nefrolog dziecięcy Pediatra

 

lek. med. Krzysztof Wasiak 

 

Okulista

lek. med. Krzysztof Wasiak Okulista

 

Elżbieta Dąbrowska

 

Optometrysta

Elżbieta Dąbrowska Optometrysta

 

mgr Beata Smolarek

 

Rehabilitacja

mgr Beata Smolarek Rehabilitacja

 

lek. med. Małgorzata Kohutnicka

 

Medycyna Pracy

lek. med. Małgorzata Kohutnicka Medycyna Pracy

 

Dr n. med. Iwona Świtka-Więcławska

 

Okulista

Dr n. med. Iwona Świtka - Więcławska Okulista

Przewiń do góry

Prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty PZWFz NR 5116

 

   Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od 2000r. pracownik Kliniki Neurochirurgii SP CSK w Warszawie. Specjalizuje się w usprawnianiu pacjentów po operacjach neurochirurgicznych, zwłaszcza z porażeniami mięśni twarzy, a także napięciami w obrębie głowy, w tym zaburzeniami w stawach skroniowo-żuchwowych.

 

Odbyła wiele szkoleń podyplomowych, m.in.:

 • kursy koncepcji PNF, w tym kliniczny, wg M. Knott Concept;

 • kursy dotyczące diagnozowania i leczenia tkanek miękkich wg dr J. Ciechomskiego;

 • kursy terapii cranio - sakralnej wg Upledger Institut Deutschland;

 • kursy terapii cranio - sakralnej - manipulacje wisceralne wg Upledger Institut Deutschland;

 • kurs kinesiotaping wg Kinesio Taping Association;

 • i inne

Uczestnik wielu konferencji, kongresów i warsztatów terapeutycznych.

Umów się na wizytę